نقشه های مورد نیاز جهت پیاده روی اربعین

در ادامه نقشه های راهنمای مسیر پیاده روی زائران اربعین ، شهر ها و اماکن متبرکه عراق آورده شده است که قابلیت دریافت و استفاده در گوشی ها را نیز دارد.

 

در ادامه می توانید نقشه ها را از لینک های داده شده دریافت نمایید :