کد خبر: ۸۱۱۷۹
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۴
خواهران حفظ حجاب شماهاكوبنده ترازسلاح من است

انفروا خفافا و ثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم فى سبيل الله ذلكم خيرلكم ان كنتم تعملون

معنى آيه براى جنگ باكافران سبكبارومجهزبيرون شويدبافوج سواره وپياده آسان يامشكل ودرراه خدابجان .مال جهادكنيداين كارشمارابسى بهترخواهدبوداگرمردمى بافكرودانش باشيد سوره توبه آيه 41

اينجانب وصيت نامه خود را كه يكى ازسنتهاى محمدرسول الله (ص)است انشاء مى كنم

لااله الاالله محمدرسول الله على ولى الله

بادرودوسلام برتمام انبياءخدامخصوصا"خاتمين حضرت محمد(ص)وبادرودوسلام برجانشين برحقش حضرت على (ع)ويازده فرزندش وبادرودوسلام به رهبركبيرانقلاب اسلامى ايران حضرت امام خمينى خدايا بارلهاهاپروردگارامعبودامعشوقامولايم من ضعيف كه تحمل دردازددست دادن پاهايم راندارم چگونه تحمل عذاب توراميتوانم بكنم خداوندامراببخش ازگناهان من ضعيف درگذرچون توكريم ورحيم هستى خداياتوازقلب من ضعيف گاه هستى كه من فقط براى رضاى تودرجبهه هاى حق عليه باطل شركت كردم وبادلى پرازشوق اين راه راقبول كردم وباخداى خودعهدبسته ام كه تاآخرين نفس خوددربرابركفارومتجاوزين بايستم و از اسلام عزيز و ازميهن اسلامى خود و ازقرآن‌كريم و از امام عزيزپاسدارى كنم وحاضرهستم كه بهترين هديه خودرايعنى خون ناچيزم راتقديم اسلام عزيزكنم چون اسلام عزيزازاول باخون رشدكرده است وباخون آبيارى شده است شماجنگهاى صدراسلام بررسى كنيدمى بينيدكه ازاول دشمنان اسلام دربرابراسلام قرارگرفتندوازاول مخالفت مى‌كردندامروزهم كه مشاهده مى كنيد دشمنان اسلام ازهرسوقصدزبه زدن به اسلام عزيزرادارنددشمنان اسلام فكرمى كنندكه بااين حركتهاى احمقانه

مى توانندمانع رشدوپيشرفت اسلام بشوندواين يك خيال خام است مردم مسلمان امروزبحمدالله آنقدرآگاه شده اند و بيدارشده اندهمه بايدفداى اسلام عزيزبشويم امام خمينى وپى به ماهيت كثيف دشمنان اسلام برده اندواين مردم بارهبريت حضرت امام خمينى هرگاه آماده مقابله بادشمنان اسلام رادارندرى برادران امروزروزامتحان است امروزاسلام عزيزكه بحمدالله درحال رشدكردن است ومى رود تا ا نشاءالله بساط تمام دشمنان اسلام برچيندبايدازاودفاع كردامروزهمه مابايدپشتوانه اسلام باشيم حال آنها ئيكه مى توانندبجبهه بروندوآنهائيكه نمى

توانندباكمكهاى مالى خوداسلام رايارى كنندونكندخداى نخواسته دربرابراين مسئله بى تفاوت باشيدبرادران قدراين بزرگ راكه خداوندمتعال به شماهاوماهاعنايت كرده است بدانيدكه نعمت بزرگ همين رهبرعزيزمان حضرت امام خمينى است ونكنداوراتنهابگذاريدكه فرداى قيامت بايدجواب گوباشيدواين يك امانت است كه خداوندمتعال به ما سپرده است وبايدازاين امانت خوب نگهدارى شودانشاءالله اى جوانان نكنددررختخواب ذلت بميريدكه حسين (ع)درميدان نبردشهيدشداى جوانان مبادادرغفلت بميريدكه على (ع)درمحراب عبادت شهيدشدومبادادرحال بى تفاوتى بميريدكه على اكبردرراه حسين (ع)باهدف شهيد شداى مادران مباداازرفتن فرزندانتان به جبهه جلوگيرى كنيدكه فردادرمحضرخداوندنمى توانيدجواب زينب را بدهيدكه تحمل 72شهيدرانمود برادران استغفارودعارا ازيادنبريدكه بهترين درمانها براى تسكين دردهاست وهميشه بيادخدا باشيدو در راه اوقدم برداريدتا هرگزدشمنان اسلام بين شماتفرقه نياندازندوشماراازروحانيت متعهدوازامام بزرگوارمان جدانكنندكه اگرچنين كردندروزبدبختى مسلمانان وروزجشن دشمنان اسلام است :من با امام خمينى اين روح خدا ميثاق بسته ام و به او وفادارم زيرا كه او به اسلام و قرآن وفاداراست و اگر چندين بارمرا بكشند و زنده كننددست‌از او نخواهم كشيد اما روى سخنم به شما خواهران مسلمان كه حجاب اسلامى خودراحفظ كنيدكه حفظ حجاب شماهاكوبنده ترازسلاح من است و در زندگى زينب وارباشيد درپايان ازبرادران تقاضادارم براى من ضعيف ازخداوندمتعال طلب مغفرت وآمرزش كنند ازخداوندمتعال تعجيل درفرج آقا امام زمان (عج)وسلامتى و طول عمربراى رهبربزرگوارمان حضرت امام خمينى و عظمت براى اسلام عزيزو پيروزى براى رزمنده گان اسلام و شفا براى مجروحين و معلولين وزادى براى اسيران اسلام و اجر و پاداش براى شهداء اسلام وصبربراى خانواده هاى شهداءاسلام ونابودى براى دشمنان اسلام وبازشدن راه كربلاى حسين (ع)وسلامتى وتوفيق براى همه خدمت گذاران به اسلام عزيز و وحدت و هميشگى براى تمام مسلمانان جهان خواهانم .

مادرم انسان‌سازترين مكان خاكى سنگر است. آن هم سنگرى كه بر عليه ظلم و ستم باشد. من سياهپوش و سوگوار نمى‌خواهم. مادرم اين را هم بايد بدانى كه گرامى‌ترين مرگها شهادت در راه خداست. منطق شهيد منطقى است آميخته با منطق عشق الهى. از يك طرف و منطق اصلاح و مصلح از يك طرف ديگر.

عاشقم عاشقم عاشق كربلايم السلام عليك يااباعبدالله‌آقاجان عبدالله

خدايا خدايا تا انقلاب مهدى حتى كنار مهدى خمينى را نگهدار

 شهيد محمدرضا آقاجان عبدالله فرزند محمدعلي در  سال 1346 در  شهرستان مرودشت ديده به جهان گشود.سرانجام در تاريخ 7 مرداد ماه سال1362 به فيض عظماي شهادت نائل گرديد.

برای اطلاعات بیشتر به زندگی نامه شهید مراجعه کنید.

/224224


مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: