کد خبر: ۷۵۸۲۵
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۲

مسيب در سال 1345 در خانواده اي مذهبي وزحمتکش  در دهستان ششده از توابع شرستان فسا ديده به جهان گشود وبعد از گذراندن دوران مدرسه با وجود سن کمي که داشت دوست داشت به جبهه برود وبراي دفاع از انقلاب وميهن اسلامي دفاع کند وبا نوشتن چند نامه بالاخره موفق شد که به جبهه برود.مسيب جوان غيرتمند هميشه يارو ياور مستمندان بود.پدرش شغل دامداري داشت و واقعا به کمک احتياج داشت وبا نوشتن چند نامه به مسيب که به کمک احتياج دارم ولي مسيب جواب مي داد به علت خدمت سربازي نمي توانم بيايم مسيب داراي 2فرزند به نامهاي فرزانه وحميدرضا بود که براي تولد اينها هم نتوانست بيايد وخيلي دوست داشت که فرزند اول دختر باشد وفرزند دوم پسر باشد به من مي گفت:مواظب اينها باش تا از سربازي برگردم.رفتارش نمونه وبا تجربه بود احترام خاصي به پدر ومادر-همسر وفرزند واقوام وخويشان داشت ومي گفت نماز را سبک نشماريد واول وقت نماز را برپاي داريد ودر راهپيمائي فعاليت زيادي داشت.مسيب با کمک دوستان خود در قسمتي از ده(اکبر آباد ششده)که متروکه بود براي خودشان مانوري تشکيل مي دادند وبا دوستانش با هم مي جنگيدند اما من(همسر)نفهميدم که اينها چه کار مي کنند از برادرم سؤال کردم اينها از طرف بسيج اين آموزش را ديده اند وهر روز از مدرسه فرار مي کنند وخود را براي آموزش نظامي آماده مي کنند واز چوب وسنگ به جاي اسلحه استفاده مي کردند به همين خاطر در جبهه بسيار فرد با تجربه وکار آزموده اي بود وبعد از گذشت 6ماه در بيمارستان مسلميه در تاریخ 26 اسفند ماه سال 1366 به درجه رفيع شهادت نائل گشت.

برای اطلاعات بیشتر به وصیت نامه شهید مراجعه کنید.

اسناد شهید :


/224224

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: