کد خبر: ۱۰۸۵۳۶
تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۳
اردو های جهادی:
بسیجیان حوزه مقاومت بسیج شهید چمران دهرم وپایگاه مقاومت شهید اکبری به ساخت مسکن معصرین پرداختند.
گرمای بالای 54 درجه هوا در برابر جهادگران بسیجی زانو  زد

گرمای بالای 54 درجه هوا در برابر جهادگران بسیجی زانو  زد

گرمای بالای 54 درجه هوا در برابر جهادگران بسیجی زانو  زد

گرمای بالای 54 درجه هوا در برابر جهادگران بسیجی زانو  زد

گرمای بالای 54 درجه هوا در برابر جهادگران بسیجی زانو  زد

گرمای بالای 54 درجه هوا در برابر جهادگران بسیجی زانو  زد

گرمای بالای 54 درجه هوا در برابر جهادگران بسیجی زانو  زد

گرمای بالای 54 درجه هوا در برابر جهادگران بسیجی زانو  زد

گرمای بالای 54 درجه هوا در برابر جهادگران بسیجی زانو  زد
نام:
ایمیل:
* نظر: