کد خبر: ۱۲۳۹۵۴
تاریخ انتشار:۱۷ تير ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۷
رزمایش مومنانه بسیج فرهنگیان استهبان
تعداد ۵٨ بسته معیشتی با مبلغ تقریبا ٩ میلیون تومان به ارزش میانگین هر بسته یکصدو پنجاه هزار تومان بین مستمندان توزیع گردید
به گزارش روابط عمومی بسیج فرهنگیان فارس ، با همت و مشارکت فرهنگیان محترم بسیجی شهرستان قرآنی استهبان،چهارمین رزمایش مؤمنانه توسط بسبج فرهنگیان ناحیه استهبان انجام پذیرفت.
در این رزمایش تعداد ۵٨ بسته معیشتی با مبلغ تقریبا ٩ میلیون تومان به ارزش میانگین هر بسته یکصدو پنجاه هزار تومان بین مستمندان توزیع گردید.   

رزمایش مومنانه بسیج فرهنگیان استهبان
                                                                            
کانون بسیج فرهنگیان ناحیه استهبان