کد خبر: ۱۲۳۹۴۶
تاریخ انتشار:۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۷
بازدید از مدارس شاهد متوسطه دوم شهر شیراز
دکتر ناصر جوکار به همراه کارشناس اداره شاهد استان برادر علیشاهی از مدارس ناحیه 2 و 4 متوسطه دوم بازدید به عمل آوردند .

دکتر ناصر جوکار به همراه کارشناس اداره شاهد استان برادر علیشاهی از مدارس ناحیه 2 و 4 متوسطه دوم بازدید به عمل آوردند .در این نشست که با مشارکت مدیران ومعاونان مدارس مذکور ومسئول ستاد شاهد نواحی 2 و4 آموزش و پرورش شهر شیراز رخ داد،نتایج مطلوب و مهمی را در پی داشت. دکتر ناصر جوکار عنوان کرد: مدارس شاهد استان فارس به نحو مطلوبی توانسته است از رشد کاریکاتوری شخصیت دانشجو ممانعت به عمل آورده و بر اساس آیه شریفه (یزکّیهم و یعلّمهم الکتاب و الحکمة) تربیت را عبارت از تولید اندیشه دینی و تولید علم توأمان تعریف کرد.

بازدید از مدارس شاهد متوسطه دوم شهر شیراز

بازدید از مدارس شاهد متوسطه دوم شهر شیراز