کد خبر: ۱۲۲۶۳۲
تاریخ انتشار:۱۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۴
حوزه کوثر ناحیه احمد بن موسی(ع) شیراز
خدمات درمانی رایگان به بسیجیان حوزه کوثر در هفته بسیج
گزارش تصویری از خدمات درمانی رایگان به بسیجیان حوزه کوثر ناحیه احمد بن موسی(ع)
گزارش تصویری از خدمات درمانی رایگان به بسیجیان حوزه کوثر ناحیه احمد بن موسی(ع)

خدمات درمانی رایگان به بسیجیان حوزه کوثر
خدمات درمانی رایگان به بسیجیان حوزه کوثر
خدمات درمانی رایگان به بسیجیان حوزه کوثر
خدمات درمانی رایگان به بسیجیان حوزه کوثر
خدمات درمانی رایگان به بسیجیان حوزه کوثر
خدمات درمانی رایگان به بسیجیان حوزه کوثر